ریخته گری پیوسته

ریخته گری پیوسته

سایزهای تولید
100 mm x 100 mm 110 mm x 110 mm 125 mm x 125 mm 160 mm x 160 mm
200 mm x 200 mm 200 mm x 250 mm
Length : 3000 mm – 6500 mm
شمش ریخته گری پیوسته
Heat Treatments  Soft Annealed  + A
As Cast (CC)
طول تا 6.5 متر
پالیش Spot Ground or Fully Ground Condition
Macro etching Acc to ASTM E381
رادیو اکتیویته کلیه محصولات فاقد مواد رادیواکتیو، جیوه و مواد سمی می باشد. محصولات بدون جوش کاری می باشد.

Top