چهارگوش

چهارگوش تیز / چهارگوش

سایزهای تولید
16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm 22.0 mm 25.0 mm 27.0mm
27.5mm 28.0 mm 30.0 mm 32.0 mm 34.0 mm 38.0 mm
40.0 mm 42.0 mm 45.0 mm 50.0 mm 53.0 mm 55.0 mm
60.0 mm 62.0 mm 63.0 mm 70.0 mm
* برای گرید های خاص
Heat Treatment  Soft Annealed + A Normalized + N Annealed for cold Shearing + S
  Hardening and Tempering + V Spheroidised Annealing + BG Isothermal Annealing + I
  Solution Annealed + AT  As Rolled + AR Spherodized Annealed + AC
  Stress Relieved + SR Quenched and Tempered + QT Normalized and Tempered + NT
  Quenched and Double Tempered + QDT Treated to obtain a range of hardness + TH Spheroidised Annealing + GKZ
  Treated for ferrite-pearlite structure + FP
Hot Rolled Square black bar tolerance EN 10059 – 2003
100% تست اولترا سونیک
100% تست ترک
رادیو اکتیویته کلیه محصولات فاقد مواد رادیواکتیو، جیوه و مواد سمی می باشد. محصولات بدون جوش کاری می باشد.
تست ناخالصی 100% through spark test
طول تا 6200 میلی متر

Top